หน้าฝนนี้ ใครๆ ก็ปลูกผัก

เมื่อพูดถึง “ผัก” ใครๆ ก็ต้องรู้จักอย่างแน่นอน เพราะคนไทยบริโภคกันมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ด้วยนวัฒกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ทำให้มีผักผลไม้มากมายหลายชนิดเกิดขึ้นเช่น ที่ทำให้ผักเกิดขึ้นใหม่ เช่น ถั่วเหลือง GMOs ข้าวโพด GMOs พริกหวาน GMOs เป็นต้น นอกจากนี้ด้วยวิถีชีวิตของคนเมือง ทำให้การปลูกผักกลายเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆ แล้วมีหลากหลายวิธีที่จะทำให้คนเมืองสามารถปลูกผักกินเองได้ด้วยตนเอง

อ.เกศศิรินทร์ แสงมณี อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้ามาเป็นอาจารย์เคยทำงานที่ชนบทมาก่อน ครั้งหนึ่งเคยฝึกงานที่โครงการหลวงที่สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอดและศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวาง ซึ่งมีคำพูดที่จำได้เสมอจากการฝึกงาน ตามพระราชดำริ คือ “ดินไม่ดี เราก็ทำให้ดีได้” เมื่อย้ายมาสอนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ แล้วเกิดปัญหาว่าจะสอนนักศึกษาอย่างไร ให้ปลูกผักเป็น รู้จักวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ บวกกับไม่มีพื้นที่ในการปลูกผักด้วยข้อจำกัดของคนเมือง จึงขอพื้นที่ดาดฟ้าของมหาวิทยาลัย ทำเป็นแปลงเกษตรให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งการปลูกผักในเมืองนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด เราสามารถปลูกเองได้ไม่ว่าจะอยู่คอนโด หอพักหรือห้องเช่า ระเบียงเล็กๆ ก็ปลูกได้หมด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้หรือภาชนะที่เราไม่ใช้แล้วมาแทนกระถาง ส่วนดินนั้นเราใช้ดินก้ามปูซึ่งหาซื้อได้ที่ร้านขายต้นไม้ทั่วไป ต่อมาก็เป็นน้ำหมักชีวภาพ หรือจุลินทรีย์ขวด และเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราชั้นสูงที่ที่ช่วยป้องกันเรื่องรากเน่าโคนเน่า

ในหน้าฝนแบบนี้ อ.เกศศิรินท์ บอกว่ายิ่งสามารถปลูกผักได้ดีเลยทีเดียว วันนี้ทีมเว็บไซต์ สสส. ขอนำเสนอวิธีการปลูกผักและเคล็ดลับดีๆ มาฝากค่ะ

วัสดุ/อุปกรณ์
1.ขวดน้ำลิตร โดยเจาะรูด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมประมาณ15 ซม. หรือตะกร้าผลไม้เหลือใช้
2.เตรียมดินใบก้ามปูผสมกับน้ำหมักชีวภาพ 2 ช้อนโต๊ะ กับน้ำเปล่า1 ฝักบัว ผสมกัน ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์

ขั้นตอนการปลูก
1.นำดินที่หมักทิ้งไว้ 1สัปดาห์ มาลองก้นกระถางแล้วใส่เมล็ดพันธุ์ ใส่ดินลงไปรดน้ำ
2.ใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มา ลงไปเล็กน้อย หรือฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ประโยชน์จากการปลูกและกินผักเกษตรอินทรีย์
1.ได้หลีกเลี่ยงสารพิษอันตรายในทุกๆ คำ
2.ได้มอบอาหารดีเติมสุขภาพดีให้คนที่เรารักทุกวัน
3.ได้กินผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่า
4.ได้ร่วมฟื้นฟูผืนแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมไทย
5.ได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย

การที่คนเมืองหันมาปลูกผักกินเองก็ทำให้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษส่งผลถึงสุขภาพที่ดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ขับเคลื่อน โครงการ “สวนผักคนเมือง” เพื่อให้คนเมืองหันมาปลูกผักกินเองและตระหนักถึงประโยชน์ของผักร่วมกับการมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี

“หนึ่งคำข้าว เราสร้างเองได้” แสดงให้เราเห็นว่าการปลูกผักกินเองไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำ และยังแสดงถึงความมั่นคงทางอาหาร ที่เราสามารถปลูกผักผลไม้ที่เรากินได้ด้วยตัวเองโดยปลอดภัยจากสารเคมี

ขอบคุณ สสส.